Informatie over de software/het stuurprogramma

 

Device Manager versie 5.3 voor HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1830, HDD1835

Deze upgrade bevat: de firmwarebestanden (versie 2.4)

 

Voordelen

 

De nieuwe firmware biedt de volgende verbeteringen:

 

- Na het overzetten van bestanden geen gegevensverlies meer als gevolg van beschadiging van de database op de speler

- De speler blijft niet meer "hangen" als deze vanuit de stand-bymodus wordt aangezet.

 

Compatibiliteit

 

Zorg ervoor dat Windows XP (Home of Professional) SP1 (of hoger) is geïnstalleerd op uw computer. U kunt het servicepack van uw besturingssysteem upgraden via http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp1/default.mspx 

 

Heb ik de software nodig?

 

De firmwareversie van uw apparaat controleren

- Selecteer Settings (Instellingen)->Information (Informatie)->Information Summary (Informatiesamenvatting).

- Als de meest recente versie reeds is geïnstalleerd, hoeft u niet te upgraden.

 

De software downloaden naar uw PC

 

1.       Start Internet Explorer

2.       Ga naar de ondersteuningswebsite van Philips op http://www.philips.com/support

3.       Selecteer het land waarin u woont en uw taal

4.       Geef het modelnummer op

5.       Klik onder Productondersteuning op Software

6.       Dubbelklik onder Device/Firmware manager op de gewenste taal om het zipbestand naar uw PC te downloaden.

7.       Download het bestand naar een tijdelijke map op uw PC.

8.       Pak het bestand uit en voer de bestanden DM_XXX.exe en LM_XXX.exe uit om de installatie te starten.

9.       Volg de instructies op het scherm om de installatie van Device Manager & Lime te voltooien.

 

 

De software uploaden naar uw apparaat

 

BELANGRIJK: aangezien dit een speciale uitgave is, zullen alle gegevens (muziek, foto's, gegevensbestanden) op uw GoGear-speler worden verwijderd als u deze nieuwe versie van de firmware installeert.  Wij adviseren u een back-up van alle gegevens op uw speler op te slaan op uw PC voordat u de nieuwe firmware installeert.

 

1.       Als u Device Manager hebt geïnstalleerd, sluit u de GoGear met de AC/DC-adapter aan op netstroom en met de meegeleverde USB-kabel op de computer. Zorg ervoor dat Windows Media Player en alle andere toepassingen gesloten zijn.

2.       Controleer of uw computer een verbinding met internet heeft. Start Philips Device Manager door te dubbelklikken op het bijbehorende pictogram op de taakbalk van de computer.

3.       Selecteer uw apparaat in het dialoogvenster en klik vervolgens op Repair (Repareren). Philips Device Manager detecteert de verbinding met uw GoGear en zal automatisch controleren of er een update op de server beschikbaar is. Als dit het geval is, wordt u gevraagd de bijgewerkte firmware te downloaden. Klik op YES (JA) om het downloaden te starten.

4.       Op een statusbalk wordt de voortgang van het downloaden weergegeven. Als het downloaden is voltooid, wordt u gevraagd de update op uw GoGear te installeren. Klik op YES (JA) om dit te bevestigen.

5.       In de toepassing wordt de updatestatus weergegeven. Klik aan het eind op OK om de update te voltooien. (De verbinding tussen het apparaat en de computer mag tijdens het updateproces niet worden verbroken. Als dit wel gebeurt, kan de firmware beschadigd raken.) Als er een bericht wordt weergegeven waarin wordt gemeld dat de installatie is voltooid, kunt u Device Manager en alle geopende toepassingen sluiten en de GoGear loskoppelen.